Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Almanya e-Bilanz

Almanya’daki e-bilanz nedir? 

E-bilanz veya e-bilanço, elektronik biçimdeki bir bilançodur. Alman Gelir Vergisi Kanunu’nun (EStG) 5b Maddesi uyarınca, belirli vergi mükellefleri, gelir tablolarıyla (kar ve zarar hesabı) birlikte bilançolarını vergi dairesine elektronik formatta sunmalıdır. Bu raporlama zorunluluğu, 2014 yılında başlamıştır. 

 

Kimler, e-bilanz sunmak zorunda?

Zorunlu e-bilanz raporlaması, mali tablolar hazırlayan ve kar geliri elde eden (Gewinneinkünfte) vergi mükellefleri (şirketler ve şahıslar) için geçerlidir. Bunlar, aşağıda belirtilenleri içerir: 

 • Ticaret kanununa göre tüccarlar. 
 • Mali yıl içindeki karın 60,000 EUR tutarını veya cironun 600,000 EUR tutarını aşması durumunda, tüccar olmayanlar. 
 • Muhasebe gerekliliklerine veya isteğe bağlı kayıt tutmaya tabi olan çiftçiler ve ormancılar dahil, serbest meslek sahibi kişiler. 

Buna ek olarak, aşağıdaki durumlarda elektronik bilanço hazırlanmalıdır: 

 • Bir şirket kuruluşu sırasında bir bilanço açılması. 
 • Bir şirket satışı veya kapanması durumunda ticari faaliyetlerin durdurulması.
 • Kar hesaplama yönteminin değiştirilmesi. 

Bir gelir fazlası hesaplaması (EÜR) yapmak zorunda olan herkes, bu süreçten muaftır ve dolayısıyla e-bilançodan etkilenmez. 

 

Alman e-bilanço, hangi veri formatına sahip olmalıdır? 

Elektronik iletim için dosya formatı, ticari raporlama için XML tabanlı bir bilgi standardı olan XBRL’dir (eXtensible Business Reporting Language = Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili). İşletme bilgilerinin otomasyonu için özel olarak geliştirilmiştir. 

Vergi mükellefleri, XBRL formatını destekleyen muhasebe yazılımı kullanmalıdır. Bu format, elektronik bilanço için zorunludur. 

 

e-bilanz sınıflandırması nedir? 

e-bilanz formatı, taksonomi (sınıflandırma) olarak adlandırılan ve Federal Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak değiştirilebilen bir özel şemaya dayanır. E-bilanz raporlamasının gerekliliklerine uymak için, mükellefin her defteri kebir hesabı, sınıflandırma ile eşleştirilmelidir.

Ana sınıflandırmaya ek olarak, özel sektör sınıflandırmaları (taksonomiler) da vardır (örneğin, finans, sigorta, sağlık veya tarım sektörlerindeki şirketler için). Sınıflandırmaların detaylı yapısından dolayı, genel defterlerin eşleştirilmesi de zorlu bir süreçtir. 

 

e-bilanz verileri nasıl iletilir? 

Elektronik kayıt, mali kurumun (ELSTER olarak adlandırılan) çevrimiçi portalı aracılığıyla gönderilir; bunun için bir sertifika gereklidir. Sertifika, sertifika sahibinin kimliğinin tanımlanmasını sağlar ve elektronik bilançoyu ELSTER portalı aracılığıyla gönderebilmelerine olanak tanır. 

 

e-bilançonun hangi verileri iletmesi gerekir? 

 • mutabakatla birlikte vergi bilançosu veya ticari bilanço; 
 • vergi kar ve zarar hesabı; 
 • kar ve zarar hesabı; 
 • ortaklıklar için, sermaye hesaplarının gelişimi; 
 • şahıs şirketleri ve ortaklıklar için, vergilendirilebilir karın belirlenmesi; 
 • sabit varlıklar çizelgesi (2017’den beri)
 • işletme varlıklarının vergi karşılaştırması (2021’den itibaren zorunlu; fakat o zamana kadar isteğe bağlı)
 • vergi değişiklikleri (mutabakat veya yeniden sınıflandırma gibi).

 

SNI size nasıl yardımcı olabilir?

SNI’nin çözümü, SAP onaylıdır ve SAP dahilinde çalışır. Çözüm, defteri kebir hesaplarının e-bilanz şemalarıyla (sınıflandırmalar) eşleştirilmesini kapsar. Elektronik bilanço ve gelir tablosu belgesi, SAP’de çıkarılan verilerden otomatik olarak oluşturulur. SNI, e-belgeleri bir konektör (tesisteki veya buluttaki) aracılığıyla doğrudan SAP’den devletin resmi portalına gönderir. 

Tüm ülkeler için tek bir ortak.

SNI’de birincil amacımız, müşterilerimizin bu sürekli değişen dijital dünyada uyumlu kalmalarına yardımcı olmak üzere başvurulacak güvenilir küresel ortak olmaktır. 

Uçtan uca çözüm: üç ana adımın üçü de tek bir SAP eklentisi içinde sunulmaktadır.

SNI, dijital vergi raporlamasının 3 ana katmanının üçünü de kapsar: 

 1. SAP’den veri çıkarma 
 2. veri haritalama/eşleştirme ve işleme 
 3. vergi kurumlarıyla iletişim 

SNI SAF-T & KDV Raporlama Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki SAF-T ve KDV Raporlama düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin.

Bu ürünü paylaşın: