Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Vies ve KDV Kontrolü

KDV kontrol sistemleri, KDV kayıtlı mükelleflerin ticari bilgilerini bir merkezi veritabanı aracılığıyla doğrulamayı amaçlar. Bu ticari bilgiler, ad, adres, KDV numarası, KDV durumu, banka hesabı ve diğer birçok bilgiyi içerir. Mükellefler, uyumlu kalmak ve devlet kurumları tarafından uygulanan para cezaları veya yaptırımlardan kaçınmak için diğer mükellefler (tedarikçiler veya müşteriler) tarafından paylaşılan bilgilere erişmelidir. 

KDV mükellefleri, ilgili KDV’ye ilişkin bilgileri bir veritabanı veya web sitesi aracılığıyla manuel olarak kontrol edebilir. Bu çoğunlukla az sayıda işlemi olan küçük işletmeler için önerilmektedir. Yüksek işlem ve müşteri hacimleri nedeniyle zaman ve maliyet açısından verimsizlik yaşayabilecek olan orta ve büyük ölçekli işletmelerin ise, ticari ortaklarının KDV bilgilerini takip edebilmek için kendi ERP sistemleriyle entegre bir vergi teknolojisi çözümü kullanmaları tavsiye edilmektedir. 

AB Vies KDV doğrulaması ve banka hesaplarının kontrol edilmesine yönelik Polonya Beyaz Listesi, bu konuda AB alanındaki en önemli düzenlemelerdir. Her iki düzenleme de AB ve Polonya mevzuatında zorunlu olarak uygulamaya geçirilmiş bulunmaktadır. SNI, yukarıda belirtilen katma değer vergisi düzenlemeleri ile ilgili olarak SAP ERP ve SAP S4HANA için bir eklenti geliştirmiştir. Şu anda her iki ürünü de müşterilerimize sunmaktayız. 

KDV bilgilerinin doğrulanması ve KDV numarası kontrolü, SNI çözümü aracılığıyla iş ihtiyaçlarınıza bağlı olarak talep üzerine veya otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Bir harici aktarma ile kolayca kurulabilmekte ve iş ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılabilmektedir. Çözüm, KDV veritabanıyla doğrudan entegre edilmiştir ve mükelleflerin herhangi bir bilgiyi hızlı ve otomatik bir şekilde doğrulamasını sağlamaktadır. Bu çözüm, uçtan uca bir süreçtir ve uygulama için bir üçüncü tarafa veya harici SAP danışmanlığına gerek yoktur. Netice itibariyle iş süreçlerinizi maliyet açısından etkili bir şekilde hızlandırmaktadır. 

SNI VIES ve KDV Kontrol Çözümleri

VIES ve KDV Denetimi düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin

Bu ürünü paylaşın:

Vies ve KDV Kontrolü Eklentileri