Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

PEPPOL

PEPPOL nedir?

Pan-Avrupa Çevrimiçi Kamu Alım ve İhaleleri (Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL)), farklı ihale sistemlerini birbirine bağlamaya yönelik ortak teknik standartları ve iş süreçlerini tanımlar. Peppol, e-İhale için bir elektronik dağıtım ağı sunar ve resmi kurum ve kuruluşlarla güvenli ve uygun maliyetli iletişim kurulmasını sağlar. Günümüzde tüm dünya genelindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler tarafından, esasen e-Sipariş ve e-Faturalar için yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

PEPPOL, şunlara dayanır:

  1. ağ: PEPPOL e-Dağıtım Ağı.
  2. belge spesifikasyonları: PEPPOL Ticari Birlikte İşlerlik Spesifikasyonları ‘BIS’
  3. ağ yönetişimini tanımlayan hukuki çerçeve: PEPPOL Taşıma Altyapısı Anlaşmaları – TIA

 

PEPPOL nasıl çalışır? Peppol’e nasıl bağlanıldığını öğrenin.

Kuruluşlar, bir PEPPOL Erişim Noktası (AP) (Özel Entegratör) aracılığıyla PEPPOL e-Dağıtım Ağına bağlanabilir ve diğer Peppol kullanıcılarına kolayca ulaşabilir. Sadece bir bağlantı noktası gereklidir. PEPPOL, gönderici ve alıcının kendi erişim noktalarına sahip olduğu dört köşeli bir modeldir. Belgelerin (e-Katalog, e-Siparişler, e-İrsaliyeler, e-Faturalar, vb.) değişimi, bu sertifikalı erişim noktası sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirilir. SNI, bir sertifikalı AP (erişim noktası) sağlayıcısıdır. 

Peppol e-Dağıtım Çerçevesi:

Kaynak: Peppol.eu

 

Free to choose ANY … HERHANGİ bir ülkede HERHANGİ bir Erişim Noktasını seçmek ücretsiz 
Sign ONE Agre… BİR Sözleşme imzalayın; TÜMÜNE bağlanın
Open FOUR… Açık DÖRT köşeli model
NO ROAMING… PEPPOL Erişim Noktaları arasında hiçbir DOLAŞIM ücreti yok
Sender Gönderici 
Prepare Hazırla 
Address Registry  Adres Kayıt Defteri 
SML SML
SMP SMP 
Capability…. Kapasite iyileştirmesi
Exchange of PEPPOL … PEPPOL BIS Belgelerinin Erişim Noktaları arasında Değişimi 
Sender Access Point Gönderici Erişim Noktası, geçerli PEPPOL BIS belgelerini göndermelidir
Receiver  Alıcı 
Process İşle
Receiver Access Point Alıcı Erişim Noktası, PEPPOL BIS belgelerini alır

 

PEPPOL hangi sorunları çözer? PEPPOL ne için kullanılır?

Peppol’ün dört köşeli modeli, diğer iletim modellerine kıyasla daha basit ve daha esnektir. Çünkü göndericilerin ve alıcıların p2p (eşten eşe) bağlantılar kurmasına veya aynı hizmet sağlayıcıyı kullanmasına gerek yoktur. Bir erişim noktasına bağlanıldıktan sonra Peppol Kimliği (Peppol ID), bir elektronik belgeyi herhangi bir katılımcıya göndermek için yeterlidir. 

 

Peppol Kimliği (Peppol ID) nedir?

Peppol Kimliği veya Peppol Uç Nokta Kimliği, Peppol katılımcılarına verilen benzersiz adres/kimlik tanımlama numarasıdır. Göndericiler, bu Kimlik numarasını Peppol faturaları ve diğer belgeler üzerinde belirterek, belgelerin doğru alıcılara ulaşmasını sağlarlar. 

 

PEPPOL nelerden oluşur?

e-Belgelerin göndericisi ve alıcısına ek olarak, Peppol aşağıda belirtilenlerden oluşur: 

  • Peppol Erişim Noktaları (AP’ler) (Özel Entegratörler)

PEPPOL ağına Peppol AP’leri aracılığıyla erişilebilir. Ağdaki herhangi bir kuruluş, yayınlanan spesifikasyonları karşılayarak bir Erişim Noktası haline gelebilir. 

    • PEPPOL Servis Meta-Veri Yayıncıları (SMP’ler), ayrı bir servis kullanılarak desteklenen teslimat adresleri, iş süreçleri ve belge türleri gibi PEPPOL katılımcılarının kabiliyetlerini yayınlar. 
  • PEPPOL SML (adresleme için merkezi kayıt sistemi)

Tüm Erişim Noktalarının belgeleri başarıyla teslim edebilmek için birbirlerini ve destekledikleri katılımcıları bilmeleri gereklidir. Servis Meta-Veri Konum Belirleme (SML) hizmeti, herhangi bir Peppol katılımcısının dağıtım bilgilerini bulmak için hangi SMP’nin kullanılması gerektiğini tanımlar. Tüm güvenilir SMP’ler ve AP’leri tanımlayan temel bir hizmettir. 

PEPPOL kullanımı nasıl ücretlendirilir?

Erişim Noktaları arasında hiçbir dolaşım ücreti yoktur: Farklı hizmet sağlayıcılarını kullanarak müşterilerinize bağlanırken kendi erişim noktası sağlayıcınızın sunduğu hizmetlerin kullanımı için ödeme yapmanıza rağmen; size ekstra ücretler yansıtılmaz.

 

Peppol BIS nedir? Peppol ile Peppol BIS arasındaki fark nedir?

Ticari Birlikte İşlerlik Spesifikasyonları (BIS), yukarıda tanımlanan Peppol’ün ana dayanaklarından biridir. PEPPOL, e-dağıtım ağı aracılığıyla değişimi yapılan ve doğrulanan elektronik belgeleri standartlaştırmak amacıyla BIS’i geliştirmiştir. PEPPOL BIS, e-Faturalar gibi satın alma ve tedarik belgelerinin birlikte işlerliğini sağlar. 

 

Peppol Dizini

Peppol dizini, ağ katılımcılarının birbirlerini bulmalarına ve Şirket Adı, PEPPOL Uç Nokta Kimlik numarası, Ülke ve Belge Alma Kabiliyetleri gibi birbirlerinin verilerini tanımlamalarına yardımcı olan bir ücretsiz tarama servisidir.

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: