Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Mısır B2B (İşletmeler Arası) e-Faturalandırma

Mısır İşletmeler Arası Elektronik Faturalandırma 

Mısır’da e-faturalandırma zorunlu mu? 

Mısır’da E-faturalandırma, listelenen bir dizi şirket için zorunlu hale gelmiştir. 

Mısır Vergi İdaresi (ETA), 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren 134 büyük işletmeyi elektronik faturalarını ETA’nın çevrimiçi portalına göndermekle yükümlü kılmıştır. ETA, e-fatura onay sisteminin kurulumundan ve kontrolünden sorumludur. E-faturamal satış ve hizmet sunma işlemlerini kanıtlayan bir dijital belge olarak tanımlamaktadır. 

Mısırlı şirketler için e-fatura yükümlülüğü, Ocak 2021’den itibaren diğer vergi mükelleflerini kapsayacak şekilde genişletilecektir. Bu, hükümetin hizmetlerini tamamen dijitalleştirme planının bir parçasıdır. 

ETA tarafından listelenen e-faturaların dört ana özelliği:

1) Belirli bileşenlere ve özelliklere sahiptir; 

2) Elektronik olarak hazırlanır ve imzalanır; 

3) Vergi mükellefi tarafından sistem aracılığıyla gönderilir ve alınır; ve 

4) Vergi dairesi tarafından incelenir ve doğrulanır. 

Bu, ETA’nın tedarikçi faturalarını müşterilere gönderilmeden önce doğrulayıp onaylayacağı anlamına gelir. 

 

Mısır’daki yeni e-Faturalandırma sistemi nasıl çalışıyor? 

Mısır’daki yeni elektronik fatura sistemini kullanmak zorunda olan şirketlerin, ETA ile iletişim kurarak, sisteme kaydolmaları gerekecektir. Başarılı kayıt işleminden sonra, faturalar ve makbuzların XML veya JSON veri formatında iletilebilmesi için müşteri bilgileri sunulacaktır. Sistem, yanlış düzenlenmiş faturaların iptal edilmesine ve reddedilmesine olanak tanıyacaktır. Satın alma faturasında vergi kimlik numarası, ulusal kimlik numarası, satıcının adı ve ikametgahı gibi bilgiler bulunması gereklidir. KDV beyannamesi, faturalar aracılığıyla otomatik olarak doldurulacaktır. 

Her fatura, bir HSM (donanım güvenlik modeli) cihazı tarafından dijital olarak imzalanır ve her faturaya şirketler arasındaki işlemlerin veri güvenliğini sağlamaya yönelik benzersiz bir kimlik numarası verilir. Alacak dekontu ve borç dekontu için ayrı planlar mevcuttur. Alacak ve borç dekontları, ilgili benzersiz kimlik numaralarının belirtilmesi yoluyla orijinal belgeye yapılan atıfları içermelidir. 

Şirketler, tedarik edilen ürünler için, Global Ürün Sınıflandırması standartlarıyla bağlantılı GS1 kodlaması veya bir dahili kodlama sistemini kullanmak zorunda olacaktır. Barkodlar, uluslararası ticari iletişim için standardize edilmiş ürün kodlaması sağlamak için kullanılır. 

 

E-faturalandırma, ERP sisteminde nasıl uygulanır? 

Mısır vergi otoriteleri, vergi mükelleflerinin ERP sisteminin elektronik fatura sistemiyle entegrasyonuna ilişkin adımları açıklayan genel bir taslak yayınlamıştır. 

  • Dijital profilin kaydedilmesi
  • Diğer temsilcilerin davet edilmesi ve sisteme kayıt olunması
  • Sistem kaydı sırasında API erişimi için sistem kimlik bilgilerinin alınması
  • Mısır’daki resmi Sertifikasyon Hizmet Sağlayıcılarından birinden e-Mühür (eSeal) sertifikasının alınması ve kaydedilmesi
  • Giriş yapılması (erişim jetonu alınması)
  • Sistem API’lerinin çağrılması (örn., belgeleri göndermek, belgeleri almak, durumu değiştirmek, vb. için)
  • Vergi mükellefiyle ilgili olay veya etkinliklere ilişkin geri aramaların alınması (isteğe bağlı)

 

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: