Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Türkiye e-Arşiv Gelen Faturalar Eklentisi

e-Arşiv Gelen Faturalar Eklentisi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; e-arşiv gelen faturalara dahil edilmemiş vergi mükelleflerinin, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaları, vergiler dahil toplam tutarın 5,000 TL ve üzerinde olması durumunda, e-Belge Düzenleme Portalı üzerinden e-arşiv gelen faturalar olarak düzenlemek zorunda olduğu belirtilmiştir. Aynı günde aynı alıcılara düzenlenecek faturaların tutarları, toplu olarak değerlendirilir ve belirtilen tutarı aşan ve basılı faturalar olarak düzenlenen faturalar geçersiz sayılır. 

Bu bağlamda, e-fatura ödeyicileri olan işletmeler için düzenlenecek e-arşiv gelen faturalar, Başkanlık tarafından sunulan portal üzerinden düzenlenir ve alıcı işletmelere kâğıt üzerinde veya dijital olarak iletilir. 

SNI E-Arşiv Gelen Faturalar Çözümü, söz konusu tebliğ uyarınca işletmelere düzenlenen e-Arşiv Faturalarının SAP sistemlerine aktarılmasını ve böylece süreçlerin eksiksiz ve SAP ile entegre olmasını sağlar. SNI E-Arşiv Fatura Çözümü, muhasebe ve operasyonel süreçlerin SAP aracılığıyla tek bir merkezden kontrol edilmesi ve yönetilmesi için veri bütünlüğü sağlar. 

 

SNI e-Arşiv Gelen Fatura Çözümünün başlıca özellikleri nelerdir? 

 • Gelen faturaların dijital versiyonlarının entegrasyonu (Web servisi veya e-posta entegrasyonu). 
 • Gelen e-Arşiv faturalarının SAP sisteminizde saklanmasını sağlar. 
 • Gelen e-Arşiv faturalarının SAP FI girişi sırasında yapılacak kontrollerle tam ve eksiksiz veri sağlar. 
 • Gelen e-Arşiv faturalarının XML imza kontrolüyle veri güvenilirliğini korur. 
 • e-Arşiv, gelen faturaları ilgili kokpite manuel olarak yükleme seçeneğini sunar. 
 • İnteraktif Vergi Dairesinden alınacak raporlarla, gelen e-Arşiv faturalarının kontrolünü sağlar. 
 • Son kullanıcılar için zaman ve masraflardan tasarruf sağlarken, finansal ve muhasebe süreçlerini otomatikleştirerek iş yükünü azaltır. 
 • Vergi mükellefleri için süreçleri otomatikleştirerek, zaman tasarrufu sağlar. 
 • Kullanıcı tabanlı yetkilendirme nesnelerine sahiptir. 
 • E-posta ve SMS gönderimi, SAP’de bir onay seviyesi yaratma olanağını sunar. 
 • Açık kod olarak %100 ABAP dilinde yazılmıştır. 
 • Düzenlemeye tam uyum sağlar. 
 • Belgeleriniz, yasal süre boyunca saklanır. Çıktı alma ve arşivleme zorunluluğunu ortadan kaldırır. 
 • Şirketinizin ihtiyaçlarına özel işlevler ve tablolar tasarlanıp süreçlerinize entegre edilir. 
 • Projenin başlangıcından sonuna kadar çözümler sunar ve tüm süreçler belgelendirilir. 
 • Güncellemeler, GİB ile sürekli iletişim halindeki ekiplerimiz tarafından kapsamlı bir şekilde tamamlanır. 

* Tüm SNI çözümleri, SAP onaylıdır. 

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: