Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

SAP eDocuments Çerçevesi

 

SNI’nin SAP eDocuments Çerçevesi çözümü 

Teknolojideki ilerlemeler ve dijital dönüşüm, tüm küresel işletmeler için e-belge ve e-fatura uyumluluğu konusunda kapsamlı bir bilgi ve anlayış gerektirmektedir. Tüm dünya genelindeki işletmeler, gereken adımları atabilecek ve yeni stratejiler ve teknolojilerle sektörün gelişimini yönlendirebilecek işgücünü kurmak ve güçlendirmektedir. 

Örneğin, yaklaşık on yıl kadar önce, eDocuments (e-Belgeler) yaygın olarak kullanılmıyordu. İş dünyası, o kadar değişikliğe tanık oldu ki alıcı ve satıcıların çoğu, artık basılı belgelerle işlem yapmak istemiyor. Günümüzde tüm belgelerin %80’inden fazlası, dijital veri kayıt ve depolama cihazları aracılığıyla elektronik olarak yürütülüyor. Ve bu trend giderek daha fazla ivme kazanıyor. 

Bir işletme sahibi, vergi mükellefi, muhasebeci veya bir BT yöneticisiyseniz, e-fatura ve e-belge uyumluluğunun neden önemli olduğunu anlamak ve desteklediğimiz SAP eDocument çerçevesinin aşağıda belirtilenler gibi temel faydalarını keşfetmek için okumaya devam edin: 

 • Ek abonelik gerekmez 
 • Her ülke için uygulamaya geçirmek üzere ortak gerekmez 
 • Güncellemeleri kontrol etmeye gerek yoktur 

e-Fatura

 

e-Fatura Raporlama

 

e-Belge nedir?

Bir e-Belge, işletmeler arasında elektronik formatta ve yapıda karşılıklı olarak değişimi yapılan herhangi bir işlem belgesidir. 

e-Belge kullanmanın temel amacı, kâğıt kullanımını ortadan kaldırarak, zamandan tasarruf edilmesi, daha yüksek verimlilik ve üretkenlik sağlanması, karbon ayak izinin azaltılması ve yeşil iş uygulamalarının desteklenmesini sağlamaktır.

SAP eDocument nedir?

SAP eDocument çözümü, SAP ECC veya S/4HANA sisteminde oluşturulan işlemsel verileri önceden tanımlanmış değişim formatlarına dönüştürmek ve ardından bunları yasal otoriteler veya vergi kurumları gibi dış sistemlere elektronik olarak aktarmak için gereken bir fatura, irsaliye, borç/alacak dekontu ve arşiv gibi bir SAP eDocument belgesini oluşturmak için kullanılır.

Genel olarak SAP eDocument, devlet tarafından yönetilir. Genellikle KDV numarası, vergi tutarı, ürün fiyatı gibi belirli bazı bilgileri gerektiren özel alan ve değerleri içerir. eDocument modülü, bu belgeleri devlet tarafından istenen belirli bazı değer ve alanları içerecek şekilde oluşturmanızı ve bunları yasa ve yönetmeliklere uygun olarak saklamanızı ve yönetmenizi sağlar. Bu şekilde ilgili süreçte daha az çaba harcayacaksınız. 

 

SAP eDocument uyumluluğu nasıl çalışır?

SAP, her yeni yasal gereklilik için SAP eDocument Framework’e (SAP e-Belge Çerçevesi) dayanan ve diğer iki önemli SAP Bileşenini kullanan bir ülkeye özgü belge formatı sağlar:

 • SAP eDocument Framework, SAP ECC ve S/4HANA’daki kaynak uygulamalar tarafından yaratılan elektronik belgeleri oluşturmak için kullanılan bir çerçevedir. Bu çerçeve, şu anda SAP’nin, müşterilerin ve ortakların uyumlulukla ilgili çözümler oluşturduğu ve genişleterek sunduğu açık bir çerçevedir. 
 • SAP Application Interface Framework (AIF), işlemsel verileri düzenlemenin gerektirdiği format (XML gibi) ile eşleştirmek için kullanılır ve SAP Document Compliance’ın (SAP Belge Uyumluluğu) kaynak uygulamalar ile SAP Cloud Platform Integration (SAP Bulut Platformu Entegrasyonu) arasında arayüz bağlantısı oluşturmasını sağlar. 
 • SAP Cloud Platform Integration (CPI), harici sistemlerle web servisleri aracılığıyla iletişim kurmaya yönelik bir iletişim platformu olarak kullanılır. Önceden oluşturulmuş uçtan uca entegrasyon paketleri, e-Belgenin alıcıya (vergi kurumları veya kamu idaresi) gönderilmesi ve cevabın arka uç sisteme geri gönderilmesi sırasında gereken doğrulamalar ve kimlik doğrulama ve teyit (dijital imza) işlemlerine olanak tanır.

 

SAP ECC ve SAP S/4HANA’yı SNI ile nasıl entegre edebilirsiniz?

SAP’nin eDocument Kokpiti ile birlikte eDocument Çözümü, birçok OSS Notunun uygulanmasını gerektirir. Buna göre her yeni ülkenin gereklilikleri için birkaç yeni OSS Notu gereklidir. Bu uygulama, SAP Document Compliance’ın (SAP Belge Uyumluluğu) uygulanması ve yapılandırılması alanında uzman danışmanlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir uygulamadır. Bu, işletmenin yüksek maliyetine ek olarak, zamanında teslimatları ve son teslim tarihlerine uyulmasını riske atabilir.

İşletmelerin SAP Document Compliance’ı veya en azından bazı bölümlerini kullanmalarının bazı nedenleri vardır. Bazı SAP kullanıcıları, eDocument Cockpit’i gerçekten seviyorlar; fakat SAP Entegrasyon Paketlerine (AIF veya CPI gibi) abone olmak istememelerinin maliyet, zaman ve verimlilik gibi çok çeşitli nedenleri var.

Diğerleri, SAP Document Compliance’ı teknik nedenlerden veya diğer kısıtlamalardan dolayı kullanmıyor olabilir. 

İster bir SAP kullanıcısı ister SAP dışı bir kullanıcı olun, SNI tercih edilen herhangi bir kurulum için entegrasyon platformu seçenekleri sunmaktadır.

Tüm bu süreçler dikkate alındığında; SNI, aşağıda belirtildiği üzere dijital vergi raporlaması ve e-faturalandırma için gereken üç temel adımın üçünü de kapsayan bir SAP eDocument platformu sunmaktadır:

 • SAP ECC ve SAP S/4HANA’dan veri çıkarma 
 • Veri haritalama/eşleştirme ve işleme (XML dosyasının oluşturulması)
 • Vergi kurumlarıyla iletişim ve arşivleme 

 

Özetleyecek olursak; bilindiği üzere işletmeler, bu çözümleri kullanmak için ilk önce ilgili fatura verilerini çekirdek modüllerden (SD, MM, FI) bulup çıkarmalıdır. Daha sonra bu veriler, SAP eDocument Framework’ü kullanan işletmelerde SAP eDocument monitöründe görüntülenebilir. SAP entegrasyon paketlerine (AIF, CPI) abone olmak istemeyen işletmeler için; SNI, kaynak verileri zorunlu bir dosya formatına dönüştürecek ve bunu mevzuata uygun olarak vergi dairesine iletecek bir çözüm hizmet paketi sunmaktadır.  

SNI’nin SAP eDocument entegrasyon paketi, kaynak verileri zorunlu dosya formatına dönüştürerek, mevzuat uyarınca vergi dairesine sunulacak bir dosya hazırlar. Ardından, ilgili mevzuata bağlı olarak, ibrazdan önce tasdik, dijital imzalar ve şema kontrolleri gibi gerekli adımları gerçekleştirir ve bunun üzerine elektronik faturayı ilgili vergi kurumuna iletir. Bu adımlar, müşterinin şirket içi sunucusu veya SNI bulut sunucusu aracılığıyla gerçekleştirilebilir. 

 

SAP eDocuments Framework için çözümümüzü kullanmanın ana faydaları 

 • Standart SAP eDocument Framework ile gereken düzenleyici uyum, ek bir lisans veya aboneliğe ihtiyaç duyulmadan sağlanır.
 • SAP OSS Notes’un kurulmasını gerektirmez; böylece entegrasyon sürecinde kolaylık sağlar.
 • SNI çözümünü kullanırken bir üçüncü taraf SAP danışmanı kullanmaya kesinlikle gerek yoktur; böylece zamandan ve paradan tasarruf edersiniz.
 • SNI’nin çözümleri, çoğu SAP sürümüyle (ECC 4.7 ve daha yüksek R3 Sürümleri, S/4HANA) uyumludur; dolayısıyla sistemlerinizi yükseltmenize kesinlikle gerek yoktur.

SNI e-Invoicing Solutions

Videoyu oynat
Discover SNI’s SAP Add-ons to stay compliant with mandatory e-Invoicing regulations around the world

Bu ürünü paylaşın: