Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

İtalya FatturaPA

2014: İtalya’da zorunlu B2G (İşletmeden Devlete) e-faturalandırma ve FatturaPA

FatturaPA nedir?

2014’te İtalya hükümeti, tedarikçiler için kamu idaresi ve devlet dairelerine yönelik zorunlu işletmeden devlete (B2G) e-faturalandırma sistemini uygulamaya geçirmiştir. FatturaPA, İtalya’da kamu yönetimine yönelik elektronik faturanın adıdır. Devlet kurumları tarafından kabul edilen tek fatura türüdür. Yetkili makamlar, sadece resmi değişim sistemi olan Sistema di Interscambio (SDI) aracılığıyla e-faturaları kabul etmektedir. 

Hükümete göre, bu tedbirlerin ana amacı, KDV sahtekarlığını azaltmak, işletmelerin dahili muhasebe süreçlerini optimize etmek ve hükümet ve vergi mükellefleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktır. 

 

FatturaPA’nın formatı 

SDI, sadece İtalyan Gelir İdaresi (Agenzia delle Entrate) tarafından belirlenen standartlaştırılmış FatturaPA formatını kabul etmektedir. Vergi mükellefleri, yapılandırılmış faturanın gerektirdiği zorunlu ve isteğe bağlı bilgileri bir dijital XML formatında sunarlar. 

Sunulan içeriğin menşe/kaynak doğruluğu ve bütünlüğü, faturayı düzenleyen kişi tarafından bir sertifikalı elektronik imza veya dijital imza eklenerek garanti edilmektedir. İletim, faturanın muhatap olarak gönderildiği dairenin benzersiz tanımlama koduna bağlıdır; bu tanımlama kodu, Kamu İdareleri Dizininde mevcuttur. 

 

SDI kodu nedir?

SDI kodları, işlemin vergi durumunu temsil eder. 

  1.  N1: kapsam dışı 
  2.  N2: vergiye tabi değil
  3.  N3: vergilendirilemez 
  4.  N4: vergiden muaf 
  5.  N5: marj rejimi 
  6.  N6: tersine vergilendirme (karşı taraf ödemeli)
  7.  N7: Diğer AB ülkelerinde ödenen KDV 

 

2019: İtalya’da tüm işletmeler arası (B2B) ve işletmeden tüketiciye (B2C) işlemler için zorunlu e-fatura 

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, İtalya’da kurulmuş veya yerleşik kuruluşlar arasında gerçekleştirilen mal satış veya hizmet sağlama işlemlerinden sonra düzenlenen tüm faturalar, elektronik fatura olmalıdır. 2018 Bütçe Kanunu ile yürürlüğe getirilen İtalya’daki elektronik fatura zorunluluğu, B2B ve B2C işlemlerinin her ikisi için de geçerlidir. Bir elektronik faturayı doldurmak için, 30 Nisan 2018 tarihli Gelir İdaresi hükmünde öngörülen şekilde, fatura dosyasının XML formatında derlenmesini sağlayan bir yazılıma sahip olmanız gerekir. Elektronik faturalar, her zaman için müşterilere SDI aracılığıyla gönderilmelidir. Aksi takdirde ilgili faturalar, düzenlenmemiş sayılır. Faturaların İtalya vergi otoriteleri tarafından verilen şartnamelere göre farklı bir şekilde düzenlenmesi durumunda; fatura, bu ihmal edilmiş sayılır ve cezai şartlar geçerli olacaktır. FatturaPA’ya uymamanın cezaları, doğru bir şekilde belgelendirilmeyen KDV’nin %90’ı ila %180’i aralığında değişebilir. 

 

FatturaPA nasıl çalışır?

  1. Elektronik faturalar, tedarikçinin ERP sisteminde otomatik olarak oluşturularak, web servisi aracılığıyla SDI’ye iletilir.
  2. Daha sonra SDI, cevap olarak gönderimin başarılı olup olmadığını gösteren bir elektronik mesaj gönderecektir.
  3. Son olarak SDI, elektronik faturayı alıcıya iletir. Alıcı faturayı aldığında; düzenleyici, faturanın kabulünün kanıtı niteliğinde bir başka onay alır.

 

İtalya’daki SAP e-Fatura çözümü 

Çıktı türü, vergi kodu tabanlı özelleştirmeler tamamlandıktan sonra, ilk adım olarak faturanın fatura yazdırma programları tarafından başlatılması üzerine SNI eklentisi çözümü, faturanın önceden basılmış versiyonundaki bilgileri alır; bu verileri gereken XML dosyasına dönüştürür ve SNI e-Fatura Kokpitine bırakır. Anahtar kullanıcılar, oluşturulan faturaları basit ve kullanıcı dostu bir arayüz olan kokpit aracılığıyla takip edebilir ve izleyebilir. E-faturaların oluşturulmasından sonra, son kullanıcılar tek bir ekran üzerinden faturaların XML ve HTML versiyonlarını izleyebilir, zarflayabilir, SDI’ye gönderebilir ve ilerleme durumlarını takip edebilir. Bir ret durumunda anahtar kullanıcılar, reddedilme nedenini görebilecek ve buna göre kendi çözümlerini açık bir şekilde formüle edebilecektir. 

 

İtalya’da elektronik faturalama ile ilgili yeni güncelleme 

2020’nin başlarında, İtalyan vergi otoriteleri, yeni FatturaPA e-faturalandırma gerekliliklerinin tanıtımını yayınlamıştır. Yeni versiyonun uygulama takvimi, Nisan ayında ertelenmiştir. 

Yeni format versiyonu, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak kullanılabilir ve 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

B2B için 1.6.1 ve B2G için 1.3.1 olmak üzere yeni XML versiyonları getirilmiştir. Prosedürler ve şemalar, B2B ve B2G için aynıdır. 

Temmuz 2022’den itibaren Senato kararıyla (Dosya no. 468/1) hem yerleşik hem de yerleşik olmayan vergi mükelleflerinin faturaları XML formatında oluşturması ve iletmesi gerekmektedir. Elektronik faturalar, İtalyan Vergi Otoriteleri tarafından geliştirilen bir veri değişim sistemi olan ve Esterometro’nun yerini alan SDI’ye bildirilmelidir. 

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: