Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Türkiye e-İrsaliye

E-İrsaliye

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, Temmuz 2020’den itibaren, kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgelerinin, elektronik belgeler olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcılarına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

01.01.2020 tarihinden itibaren

 -11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 

 

01.07.2020 tarihinden itibaren

 -e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 

 -Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve distribütör olarak pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler; 

 -Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi, vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler; 

 -e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler; 

-Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemine kayıtlı olan kullanıcılar; 

bu zorunluluğun kapsamına girmektedir.

SNI e-İrsaliye Çözümü, SAP üzerindeki sevkiyat ve mal çıkış hareketlerine ilişkin verileri okuyarak, e-İrsaliye belgelerinizi tam ve eksiksiz bir şekilde oluşturur. Belgeler, anında Gelir İdaresi Başkanlığına iletilir ve kullanıcılar, bu süreci kokpit üzerinden bir durum bildirimiyle gözlemleyebilir. 

 

SNI e-İrsaliye Çözümünün başlıca özellikleri nelerdir? 

  • SAP, mal hareketleri süresince otomatikleştirilmiş bir süreç sağlar. 
  • QR kodu dahil tüm zorunlu alanları içerir. 
  • E-irsaliyeniz, sürücülere veya taşıyıcı şirketlere SMS veya e-posta yoluyla gönderilir. 
  • SNI e-irsaliye çözümü, üçüncü taraflarla entegrasyon ile uyumludur. Şirketinizin ihtiyaçlarına bağlı olarak, antrepolar, taşıma şirketleri veya üretim tesisleri gibi lokasyonlarınıza entegre edilebilir. 
  • Kantar ölçüm cihazlarınızla entegre olarak, e-irsaliye belgeleri üzerindeki bilgilerin otomatik aktarımını sağlar. 
  • SAP oturum açma yetkisine sahip olmayan kullanıcılar için, belge oluşturma, görüntüleme, imzalama ve gönderme özellikleri, SNI e-irsaliye Portalı aracılığıyla kullanılabilir. 
  • Kullanıcı tabanlı yetkilendirme nesnelerine sahiptir. 
  • E-irsaliye kabul ret işlemleri, kamyon yükleme ve boşaltma, Fiori ekranları / cihazları ile e-irsaliye oluşturma gibi işlemler, kolay bir şekilde sunulmaktadır. 
  • Güncellemeler, GİB ile sürekli iletişim halindeki ekiplerimiz tarafından kapsamlı bir şekilde tamamlanır. 

 

SNI, süreçlerini ERP sistemlerinden bağımsız bir ortamda yürütmek isteyen işletmeler için, SNI e-irsaliye portalı aracılığıyla eksiksiz ve kolay arayüzlerle kullanılacak bir proje tasarlar ve SNI e-irsaliye Portalı, düzenlemeye tam uyum sağlamanıza yardımcı olur. 

* Tüm SNI çözümleri, SAP onaylıdır.

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: