Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

İsrail e-Faturalandırma

İsrail otoriteleri, 2023/2024 devlet bütçe planı uyarınca, faturaların onaylanmak üzere gerçek zamanlı olarak vergi dairelerine gönderilmesini zorunlu kılan bir Sürekli İşlem Kontrolleri (CTC) sistemine geçmektedir.

Uygulama Takvimi 

İsrail Vergi Kurumunun (ITA) en son şartnamesine göre, CTC zorunluluğu aşağıda özetlenen şekilde düzenlenen faturaların net değerine bağlı olarak aşamalar halinde uygulamaya geçirilecek: 

 • Mayıs 2024’ten itibaren bu zorunluluk, pilot aşama boyunca KDV öncesi 25.000 NIS (Yeni İsrail Şekeli) (yaklaşık 6.100 EUR) tutarını aşan faturalar için geçerli olacak. 
 • Ocak 2025’ten itibaren ise, KDV öncesi 20.000 NIS (yaklaşık 4.900 EUR) tutarını aşan faturaları kapsayacak şekilde genişletilecek. 
 • Ocak 2026’dan itibaren bu zorunluluk, KDV öncesi 15.000 NIS (yaklaşık 3.700 EUR) tutarını aşan faturaları kapsayacak. 
 • Ocak 2027’den itibaren, KDV öncesi 10.000 NIS (yaklaşık 2.450 EUR) tutarını aşan faturaları kapsayacak. 
 • Ocak 2028’den itibaren ise bu zorunluluk, KDV öncesi 5.000 NIS (yaklaşık 1.220 EUR) tutarını aşan faturaları kapsayacak. 

Teknik ayrıntılar 

Tüm koşullar karşılandıktan sonra vergi dairesi, her geçerli faturaya onay göstergesi olarak bir tahsis numarası atar. Bu numarayı almak için faturalar, aşağıda belirtilenler de dahil, tüm gerekli bilgileri içermelidir: 

 • Fatura ID (kimlik no.)
 • Fatura türü 
 • Muhasebe yazılım numarası 
 • İhraççı KDV Kimlik Numarası 
 • Fatura tarihi 
 • Ödeme tutarı 
 • KDV tutarı 
 • Ödeme bilgileri 

Tahsis numarasının alınması ve e-Faturaya eklenmesinden sonra, faturanın alıcıya gönderilmesinden tedarikçi sorumludur. Alıcı, faturayı devlet platformu üzerinden doğrulayabilir. 

e-Fatura iki şekilde gönderilebilir: 

Birincisi, API’ler aracılığıyla gerçekleştirilebilir; artık hem test hem de üretim ortamlarının kendi iletişim kimlik numaraları var. Ayıca tahsis numarası, tedarikçi tarafından ilgili API’ler aracılığıyla otomatik olarak alınabiliyor. İkinci yöntem ise, kendi ERP sistemi olmayan veya fatura hacmi düşük olan küçük veya mikro-ölçekli şirketler için uygun olan manuel yöntemdir. 

İsrail’in fatura uygulamalarına girmek için, vergi mükellefleri yeni bir kimlik veya comsign kartı almak zorundadır. Eski KDV kimlikleri geçerli değildir. 

SNI size nasıl yardımcı olabilir?

SNI’nin eklenti çözümü, verilerinizin SAP sisteminizden bulunup çıkarılmasını, bu verilerin haritalanmasını ve işlenmesini ve tek bir çözüm aracılığıyla vergi dairelerine gönderilmesini sağlayan uçtan uca bir çözümdür.

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: