Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Belçika B2B (İşletmeler Arası) e-Faturalandırma

Belçika, B2B e-faturayı destekleyici mevzuatı yürürlüğe koymaya yönelik çalışmalarını hızlandırmıştır. Bunu 55K3743001 sayılı Kanun Tasarısının Ocak 2024’te Oda tarafından onaylanmasından anlayabiliyoruz. İlgili mevzuat, şu anda Hollandaca ve Fransızca dillerinde mevcut olup; 20 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Kanun, Belçika’da KDV kayıtlı işletmelerin 2026’dan itibaren yapılandırılmış elektronik faturalarını Peppol ağını ve Peppol-BIS standardını kullanarak gönderip almalarını zorunlu kılacaktır. 

e-Fatura Düzenlemesinin Kapsamı 

PDF’ler ve kağıt faturalar gibi yapılandırılmamış formatlara artık izin verilmeyecektir. Geçişi kolaylaştırmak için önemli bir geçiş süreci tanınacaktır. Yapılandırılmış e-faturaların devlete yönelik faturalar için zaten zorunlu olmasına karşılık; Bakan Van Peteghem, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren bu uygulamayı standart hale getirmek ve vergiye tabi kişiler arasındaki belirli işlemler (tüm B2B – işletmeler arası – işlemler) çerçevesinde özel bir yükümlülüğe dönüştürmek istemektedir. Ancak yapılandırılmış elektronik fatura düzenleme yükümlülüğü, gerçek kişilere özel amaçlı kullanıma yönelik mal veya hizmet tedariki (B2C veya işletmeden tüketiciye işlemler) için de geçerli olmayacaktır. İsteğe bağlı aşama, Ocak 2025 itibarıyla başlayacaktır. Düzenlenen faturalar, Avrupa standartlarını karşılayacak şekilde PEPPOL-BIS formatında düzenlenmelidir (özellikle ISO/IEC 19.845:2015 standardında tanımlanan XML-UBL formatında olmak üzere). İletişim için EDI kullanmakta olan şirketler, her iki tarafın da kabul etmesi durumunda bu yöntemi kullanmaya devam edebilir. Ayrıca Belçika, Birlik ülkeleri arasındaki bilgi alışverişini iyileştirmek amacıyla kendi e-raporlama sistemini Avrupa Birliği’nin Dijital Çağda KDV – ViDA projesiyle uyumlu hale getirmeyi hedeflemektedir. 

Belçika’da yakında yürürlüğe girecek olan düzenlemeler, ülkede yerleşik olan şirketler, yabancı şirketlerin yerel şubeleri ve hem KDV kaydı hem de tesis ve personeli de içeren Sabit bir Kuruluşu olan yerleşik olmayan işletmeler için geçerli olacak. Son kanun tasarısı, yerleşik olmayan müşterilerin yerleşik Belçikalı tedarikçiler tarafından yurtiçi işlemler için düzenlenen e-faturaları kabul etmeleri gerekebileceğini belirterek, önemli bir güncellemenin ana hatlarını çizmektedir. 

Belçika e-Fatura Sisteminin Yapısı 

Belçika’da e-faturalandırma için tercih edilen strateji olarak iki aşamalı bir yaklaşım izlenmektedir.

  • Birinci aşama, vergi mükellefleri arasında PEPPOL tabanlı yapılandırılmış bir e-fatura sisteminin hemen devlete raporlama yapılmasını gerektirmeyen 4 köşeli bir model halinde uygulanmasını içeriyor. Buna karşılık AB gerekliliklerine uygun olduğu sürece alternatif değişim platformları da karşılıklı mutabakata varılarak kullanılabilir. 
  • İkinci aşamada, vergi otoritelerini içeren Sürekli İşlem Kontrolü ön onayı da eklenecek ve e-faturalamayı ve yıllık müşteri listesi raporunun yerine geçecek olan neredeyse gerçek zamanlı e-raporlamayı kapsayacak 5 köşeli bir model oluşturulacaktır. Böylece Belçika’nın tahminlere göre KDV gelirine ilişkin son değerlendirmede AB’nin yıllık 4,8 milyar olarak hesapladığı KDV Açığının azaltılması amaçlanıyor. 

Belçika, AB genelinde birlikte çalışabilirliği sağlayacak olan standartlaştırılmış e-fatura sistemine (EN 16931) yönelik AB’nin Dijital Çağ’da KDV planlarına uyum sağlamayı hedefliyor. Dijital Raporlama Gerekliliği şartı, AB’de 2030’da veya daha sonra başlatılacak olan topluluk içi tedarikçiler için planlanan zorunlu yapılandırılmış e—fatura zorunluluğunu ana hatlarıyla belirtiyor. Şu anda her iki tarafın da aralarındaki mutabakatı onaylaması ve fatura düzenleme, alma ve saklama süreçleri için yeterli güvenli kontrollerin mevcut olması kaydıyla, B2B (işletmeler arası) e-faturanın kağıt fatura oluşturma zorunluluğu olmadan uygulanmasına izin veriliyor.

Peppol ve HERMES 

PEPPOL girişimi, diğer unsurların yanı sıra, elektronik faturaların formatları ve diliyle ilgili anlaşmalar sağlar ve PEPPOL ağ geçidi, faturaların doğru bir şekilde alınıp verilebilmesini kolaylaştırır. PEPPOL aracılığıyla sağlanan bağlantı, iki önemli avantaj sunuyor. Her şeyden önce, bir kez katıldığınızda, ağdaki tüm diğer katılımcılara otomatik olarak bağlanıyorsunuz. Katılımcılar arasında ek ikili anlaşmalara artık gerek kalmıyor. 

Diğer taraftan HERMES, yapılandırılmış elektronik faturaları otomatik olarak işleyebilen şirketler ile henüz bu donanıma sahip olmayan şirketler arasında bir bağlantı oluşturuyor. Bir başka ifadeyle HERMES, alıcı PEPPOL ağında henüz bilinmiyorsa göndericinin yapılandırılmış elektronik faturasını teknik olarak gönderememesini sağlayarak, bir “arıza güvenliği” (veya güvenlik ağı) işlevi görüyor. 

Somut olarak HERMES, elektronik faturalandırma için geçerli Avrupa standardını dikkate alarak, her yapılandırılmış elektronik faturayı bir PDF versiyonuna dönüştürür. Fatura daha sonra alıcının e-posta adresine gönderilir. Buna ek olarak HERMES, yapılandırılmış elektronik fatura alıcıları ve göndericilerinin teslimatlarını takip edebilmelerine olanak tanır. HERMES, Belçika’daki herhangi bir şirkete bir yapılandırılmış elektronik fatura gönderebilmenizi sağlar. HERMES, fatura alıcısı Peppol ağında henüz bilinmediği sürece fatura göndericisinin engellenmesini önlemeye yönelik geçici bir çözüm olarak tasarlanmıştır. 

SNI size nasıl yardımcı olabilir? 

SNI, Belçika’daki B2B (işletmeler arası) işlemler için faturaları gereken formatta zahmetsizce oluşturabilmenize ve hizmet sağlayıcı aracılığıyla alıcılara sorunsuz olarak gönderebilmenize olanak tanıyan bir çözüm sunar. Bu çözüm dahilinde, fatura oluşturma ve bu faturaları otomasyon yoluyla istenen dosyalara dönüştürme süreçlerini kolaylaştırabilirsiniz. SNI’nin kapsamlı çözümleri, veri çıkarma, haritalama, işleme ve hizmet sağlayıcıyla iletişim gibi görevleri kapsar ve böylece kesintisiz bir uçtan uca e-faturalandırma deneyimi sağlar.

SNI e-Fatura Çözümleri

Videoyu oynat
Dünya genelindeki zorunlu e-Fatura düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için SNI’nin SAP Eklentilerini keşfedin:

Bu ürünü paylaşın: