Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

e-İrsaliye Nedir ve SNI Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

e-İrsaliye ne demek?

❑     e-İrsaliye mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeleri içeren uygulamadır.

❑     İlgili tebliğe göre, düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-İrsaliye Zorunluluğu Ne Zaman başlıyor ve kimler yükümlü olacak?

  • 1/12/2016 Tarihinde GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından teknik e– İrsaliye Kılavuzu yayınlandı.
  • 25/8/2017 tarihinde  GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından e– İrsaliye Tebliğ taslağı yayınlandı.
  • Mükellefler 01.01.2018 itibariyle mevcut sistemde e-İrsaliye düzenleyip gönderebilmekteler.

    01.01.2020 Tarihinden itibaren

  •  11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler,

     01.07.2020 Tarihinden itibaren

  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.
  • – e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTIP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTIP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetlerinde bulunan mükellefler.
  •  – Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar

⮚     21.10.2019 Tarihli Tebliğ’de;

            Bu tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar, söz konusu belgeleri kağıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kağıt ortamdaki belgelerden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

SNI size nasıl yardımcı olabilir?

SNI size e-irsaliye geçiş ile ilgili şu konularda yardımcı olabilir:

❑     Bütün süreçlerin SAP içerisinde takip edilmesi, SAP e- irsaliye haricinde ikinci bir portale/sisteme/web sayfasına ihtiyaç duyulmaması.

❑     Mevcut durumda kullanılan irsaliye işlem kodu aynı şekilde kullanılması, yeni bir işlem kodu/süreç tanımlamaya gerek duyulmaması

❑     Gelen/Giden irsaliye ve bu irsaliyelerin uygulama yanıtını kabul etme, yeni uygulama yanıtı oluşturmak gibi bütün bu işlemlerin takip edileceği bir SAP kokpiti.

❑     İrsaliye üzerinde “Karekod” barkod’un yer alması. Bu işlemin SAP içerisinde yapılması, bu işlem için ikinci bir sisteme gerek duyulmaması.

❑     e-Fatura / e-İrsaliye numarası eşleştirmeye olanak sağlaması

❑     Mevcut durumda SNI e-Fatura haricinde bir e-Fatura uygulaması kullanılıyorsa Fatura/İrsaliye numarası bazında uyarlamanın otomatik yapılması.

❑     Gelen irsaliyelerin depoda el terminali ve/veya mobil cihazlardan (SAP Fiori) irsaliye kabul/kısmi kabulü.

❑     Depoda Kabul/Kısmi kabul edilen irsaliye bilgilerinin merkez ofiste SAP üzerinden takip edilebilmesi

Küresel Vergi Teknolojisi Ortağınız

%70’i çok uluslu olmak üzere 750’den fazla müşteriye SAP ve Peppol sertifikalı çözümler (SAF-T, Fatura Raporlama, KDV Raporlama ve e-Faturalama) sunuyoruz. 100’den fazla çalışanımızla birlikte, Avrupa’da birden fazla lokasyonda faaliyet göstererek müşterilerimiz için küresel olarak tek bir ortak olmayı hedefliyoruz.
Hakkımızda

Abone olun
Videoyu oynat
SNI çözümleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için izleyin