Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

E-Muhasebe Fişi Hakkında 

E-Muhasebe Fişi Hakkında 

30.04.2020 tarihinde, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan duyuru ile muhasebe fişlerinin muhafaza ve ibrazına yönelik Kılavuz yayınlanmış, teknik usul ve esaslar açıklanmıştır. Uygulamaya e-Defter mükellefi firmaların Ocak 2020 itibarıyla dahil olacağı, deftere konu olan belgelerin dijital ortamda nasıl saklanacağı ile ilgili detaylar belirtilmiştir.

Muhasebe fişlerinin Tahsil Fişi, Tediye Fişi ve Mahsup fişi olmak üzere 3 ana türde olmak üzere zorunlu içeriği, dijital olarak tarihi ve içeriği değiştirilemeyecek şekilde imzalı/maili mühürlü olarak saklanacak format ve gerekliliği belirtilmiştir.

Belirtilen 3 ana tür:

 •     –  Tahsil Fişi: İşletmenin kasasına giren paraların nerelerden, hangi nedenlerle alındığını ve hangi hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren fiştir.
 •      –  Tediye (Ödeme) Fişi:İşletmenin kasasından çıkan paraların hangi nedenlerle ödendiğini ve hangi hesaplara borç kaydedileceğini gösteren fiştir.
 •       – Mahsup Fişi:Kasa hesabını ilgilendirmeyen başka bir ifade ile tamamı nakit olmayan işlemler için düzenlenen fiştir.

İlgili uygulama ile muhasebe fişi üzerinde tutulması gereken minimum bilgiler olarak ise yine aşağıdaki detaylar belirlenmiştir.

 •      – Mükellefin Adı/Soyadı veya Unvanı ile VKN veya TCKN’si
 •       – Fişin Türü (Tahsil/Tediye/Mahsup)
 •       – Fişin Düzenleme Tarihi (Gün/Ay/Yıl)
 •       – Fişin Düzenleme Zamanı (Saat ve Dakika)
 •       – Fişin Numarası (Müteselsil sıra numaralı olarak takip edilmelidir)
 •       – Fişin Ait Olduğu Yevmiye Madde Numarası
 •       – Borçlu Hesabın Kodu (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Koduyla birlikte)
 •       – Borçlu Hesabın Adı (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Adıyla birlikte)
 •       – Borçlu Hesabın Tutarı
 •       – Alacaklı Hesabın Kodu (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Koduyla birlikte)
 •       – Alacaklı Hesabın Adı (Ana Hesap ve Alt/Muavin Hesap Adıyla birlikte)
 •       – Alacaklı Hesabın Tutarı
 •       – Fişin Borç Toplamı
 •       – Fişin Alacak Toplamı
 •       – Fişin Sayfa Numarası (İlgili Sayfa No / Toplam Sayfa No şeklinde)
 •       – Alacaklı ve Borçlu Hesaplar Bazında Açıklama
 •       – Fişi Onaylayanın Adı Soyadı – İmzası

Veritabanı tablosu olarak tutulması gereken bu bilgilerin başkanlık tarafından tanımlanmış belirli formatları (xml, pdf içi xml, pdf, txt, csv, json vb.) olup her bir muhasebe fişinin ayrı ayrı NES veya Mali Mühür ile zaman damgalı olarak onaylanması gerekmektedir.

Web ve SAP ERP üzerinden olmak üzere kılavuzda belirtilen detaylara haiz SNI e-Muhasebe Fişi çözümü ve konu ile ilgili her türlü bilgi için support@snitechnology.net ve sales@snitechnology.net adreslerimizden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Küresel Vergi Teknolojisi Ortağınız

%70’i çok uluslu olmak üzere 750’den fazla müşteriye SAP ve Peppol sertifikalı çözümler (SAF-T, Fatura Raporlama, KDV Raporlama ve e-Faturalama) sunuyoruz. 100’den fazla çalışanımızla birlikte, Avrupa’da birden fazla lokasyonda faaliyet göstererek müşterilerimiz için küresel olarak tek bir ortak olmayı hedefliyoruz.
Hakkımızda

Abone olun
Videoyu oynat
SNI çözümleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için izleyin