Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

GEKAP e-Beyannamesi

GEKAP e-Beyannamesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” ile 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31/12/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” ile daha önce belirlemiş olduğu esaslara ilişkin dönem Ocak 2020 tarihi itibariyle başlamıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 22/03/2020 tarih ve 31076 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) Üzerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Sıra No: 3) ile Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) beyanname esaslarını ve sürelerini değiştirmiştir.

İlgili düzenleme ile GEKAP düzenlemelerinde yer alan ürünlerin ambalaj, lastik, akümülatör, madeni yağ ve bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç satışına ilişkin GEKAP beyannameleri 2020 itibariyle yılda iki defa olacak şekilde verilecektir. Bu süre 2021 yılında ise üç aylık periyodlar halinde devam edecektir.

Kimler için zorunlu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31/12/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” ek-1 listesinde yer alan ambalaj, plastik poşet, lastik, akümülatör, pil, madeni ve bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ürünlerini yurt içinde piyasaya arz edenler (uzaktan satış, internet satışı da dahil olmak üzere) veya ithal ürünleri/eşyaları/malzemeleri yurt içinde piyasaya arz edenler ve yine bu kapsamdaki poşet satıcıları:

  • Piyasaya süren: Bir ürün/eşya/malzemeyi tedarik ederek veya üreterek kendi adı/ticari markasını kullanarak piyasaya arz eden gerçek/tüzel kişiler,
  • İthalatçı: Bir ürün/eşya/malzemeyi kendi nam ve hesabına millileştirerek serbest dolaşıma sokulmak sureti ile ithal eden gerçek/ tüzel kişiler,
  • Tedarikçi: Bir ürün/eşya/malzemeyi başkası adına temin eden/üreten gerçek/tüzel kişiler,
  • Satış Noktaları: ambalajsız ürünlerin ambalajlanarak piyasaya arz edilmesini sağlayan veya ambalajlama işlemini yapan gerçek ve tüzel kişilerdir. Satış noktaları kendi adı ve/veya ticari markasıyla satışa sundukları ambalajlı ürünler için piyasaya gerçek/tüzel kişiler

GEKAP beyannamesi tebliği kapsamında sorumlu olacaklardır.

 

SNI size nasıl yardımcı olabilir?

EK-1 listesinde yer alan ve zorunluluk kapsamında bulunan 7 farklı ürünün yine aynı listede belirtilen ürün cinsine göre hacim, ağırlık ve adetleri üzerinden tutarlarını hesaplayarak, e-Beyanname sistemine yüklenmek üzere belirlenen standartlarda XML üretimini sağlayarak sürecin uçtan uca otomatizasyonu sağlamaktayız.

Küresel Vergi Teknolojisi Ortağınız

%70’i çok uluslu olmak üzere 750’den fazla müşteriye SAP ve Peppol sertifikalı çözümler (SAF-T, Fatura Raporlama, KDV Raporlama ve e-Faturalama) sunuyoruz. 100’den fazla çalışanımızla birlikte, Avrupa’da birden fazla lokasyonda faaliyet göstererek müşterilerimiz için küresel olarak tek bir ortak olmayı hedefliyoruz.
Hakkımızda

Abone olun
Videoyu oynat
SNI çözümleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için izleyin